Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin, sədr müavininin və katibinin seçilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilk iclas protokolunun və “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər üzrə dairə seçki komissiyaları tərkibinin formalaşdırılması üçün püşkatma komissiyalarının təşkili və püşkatmanın keçirilməsi qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər üzrə məntəqə seçki komissiyaları tərkibinin təşkil edilməsi üçün püşkatmanın keçirilməsi qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının birinci iclasının keçirilməsi qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 04 fevral 2021-ci il tarixdə keçirilmiş iclas protokolunun və “Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının seçici siyahıları ilə iş qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların öz təşəbbüsü ilə deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsi, seçicilərin təşəbbüs qruplarının yaradılması və onlar tərəfindən deputatlığa namizədin irəli sürülməsi qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə deputatlığa namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 fevral 2021-ci il tarixdə keçirilmiş iclas protokolunun və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə namizədin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə vəkil edilmiş şəxslərin statusu haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlığına namizədə, onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinə dairə seçki komissiyası tərəfindən imza vərəqələrinin verilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 08 fevral 2021-ci il tarixdə keçirilmiş iclas protokolunun və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər zamanı təsdiq edilmiş deputatlığa namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması və dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə namizədin gəlirlərinin miqdarı, mənbələri, mülkiyyəti və əmlakları barədə məlumatların təqdim edilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

 “Seçki komissiyalarına təqdim edilən imza vərəqələrində və digər seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması məqsədilə yaradılan işçi qrupu haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 09 fevral 2021-ci il tarixdə keçirilmiş iclas protokolunun və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərdə deputatlığa namizədliyin təsdiq edilməsi və qeydə alınması üçün dairə seçki komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki məlumatların yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Hərbi qulluqçuların Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə iştirakına dair” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 10 fevral 2021-ci il tarixdə keçirilmiş iclas protokolunun və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin” Siyahısının təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə seçki bülletenlərinin, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının və səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqələrinin hazırlanması və müvafiq seçki komissiyalarına verilməsi qaydaları haqqında”Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 fevral 2021-ci il tarixdə keçirilmiş iclas protokolunun və “Məntəqə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərdə səsvermənin nəticələri haqqında dairə seçki komissiyası protokolunun doldurulması qaydasına dair” İzahın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərdə səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyası protokolunun doldurulması qaydasına dair” İzahın təsdiq edilməsi barədə

 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədlərin saxlanılması qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiq edilməsi barədə“

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı haqqında” Əsasnamənin təsdiq olunması barədə