“Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının seçici siyahıları ilə iş qaydaları” haqqında Təlimat

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların öz təşəbbüsü ilə deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsi, seçicilərin təşəbbüs qruplarının yaradılması və onlar tərəfindən deputatlığa namizədin irəli sürülməsi qaydaları haqqında” Təlimat

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə deputatlığa namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi   qaydaları haqqında” Təlimat

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə namizədin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu haqqında” Təlimat

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə vəkil edilmiş şəxslərin statusu haqqında” Təlimat

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər zamanı deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsi, müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması və dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi qaydaları haqqında” Təlimat

 "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında” Təlimat

  “Hərbi qulluqçuların Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə iştirakı haqqında” Təlimat

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə seçki bülletenlərinin, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının və səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqələrinin hazırlanması və müvafiq seçki komissiyalarına verilməsi qaydaları haqqında” Təlimat

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında Təlimat

  “Məntəqə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” Təlimat

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədlərin saxlanılması qaydaları haqqında” Təlimat

  “Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının birinci iclasının keçirilməsi qaydaları haqqında” Təlimat

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlığına namizədə, onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinə dairə seçki komissiyası tərəfindən imza vərəqələrinin verilməsi” Qaydaları

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə namizədin gəlirlərinin miqdarı, mənbələri, mülkiyyəti və əmlakları barədə məlumatların təqdim edilməsi” Qaydaları

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə deputatlığa namizədliyin təsdiq edilməsi və qeydə alınması üçün dairə seçki komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki məlumatların yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması” Qaydaları

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə səsvermənin nəticələri haqqında dairə seçki komissiyasının protokolunun doldurulması qaydasına dair” İzah

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyasının protokolunun doldurulması qaydasına dair” İzah

  “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə keçirilən seçkilərdə səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər

  “Seçki komissiyalarına təqdim edilən imza vərəqələrində və digər seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması məqsədilə yaradılan işçi qrupu haqqında” Əsasnamə