Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Aparatının Əsasnaməsi

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Reqlamenti

 Dairə Seçki Komissiyasının Reqlamenti

 Məntəqə Seçki Komissiyasının Reqlamenti