....Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) statusu, fəaliyyət istiqamətləri və səlahiyyətləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu (bu Qanun) ilə müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası daimi fəaliyyət göstərən dövlət orqanıdır və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin hazırlanmasını və keçirilməsini həyata keçirir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası:

- seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi zamanı vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasına nəzarət edir;

- seçkilərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı tədbirləri həyata keçirir, bu Qanunun müvafiq maddələrinin bərabər və düzgün tətbiqini təmin edir;

- öz səlahiyyətləri daxilində bu qanunla müəyyən edilmiş qaydaların pozulması ilə bağlı şikayətlərə baxsın və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etsin.

- Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətinə nəzarət edir;

- seçki komissiyalarının fəaliyyəti üçün zəruri olan texniki təchizat standartlarını müəyyən edir, həmin standartları təsdiq edir, onların icrasına və müşahidəsinə nəzarət edir;

- seçki bülletenlərinin, protokolların, qeydiyyatdançıxma vəsiqələrinin və seçki ilə bağlı digər sənədlərin dairə seçki komissiyalarına çatdırılmasını təmin etmək;

- seçkilərin hazırlanmasını və keçirilməsini təmin etmək, seçki sisteminin inkişafı ilə bağlı təlim proqramlarını həyata keçirmək, seçicilərin hüquqi maarifləndirməsini artırmaq, seçki komissiyalarına hüquqi, metodiki, texniki və təşkilati köməklik göstərmək;

- seçki dairəsinin ərazisində namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları üçün seçkiqabağı təşviqat üçün şərait yaratmaq;

- qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları arasında efir vaxtının bölüşdürülməsinin vahid reqlamentini təsdiq etsin və seçkilərin nəticələrinin dərci qaydalarını müəyyən etsin;

- seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti bölüşdürür və onların müəyyən edilmiş məqsədlər üçün xərclənməsinə nəzarət edir;

- seçki bülletenlərinin, seçici siyahılarının, qeydiyyatdançıxma vəsiqələrinin, səsvermə protokollarının və digər seçki sənədlərinin nümunələrini təsdiq edir, onların hazırlanmasını və mühafizəsini təmin edir;

- seçki materiallarının saxlanması və arxivlərdə saxlanması qaydalarını təsdiq edir;

- seçki komissiyalarının möhürlərinin nümunələrini təsdiq edir və möhürlərin hazırlanmasını təmin edir;

- Seçkiqabağı təşviqatların maliyyələşdirilməsinə nəzarət etmək;

- seçicilərin hərəkətlərini həyata keçirmə müddətləri və qaydaları, seçkilərin gedişi barədə seçicilərə məlumat vermək;

- seçki komissiyalarının binalarla, nəqliyyat və rabitə vasitələri ilə təmin olunmasına nəzarət edir, seçkilərlə bağlı digər maddi-texniki məsələləri həll edir;

- müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə orqanları ilə birlikdə seçicilərin vahid siyahısını tərtib etmək;

- seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı məsələlərlə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından və bələdiyyə orqanlarından məlumat almaq;

- Müşahidəçiləri qeydiyyata almaq və onları müvafiq dizaynlı döş nişanları ilə təmin etmək;

- bu Qanuna uyğun olaraq öz gündəlik iş rejimini müəyyən etsin;

- seçki komissiyalarının qanunsuz qərarlarını ləğv etmək, öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirməyən seçki komissiyalarının sədrləri və katibləri barədə müvafiq komissiyaya məlumat vermək;

- bu Qanuna uyğun olaraq digər vəzifələri həyata keçirmək;

- MSK öz səlahiyyətləri daxilində bu Qanunun tətbiqi ilə bağlı əsasnamə və metodiki göstərişlər qəbul edib dərc etsin.

- MSK-nın qərarları MSK-nın iclasında açıq səsvermə yolu ilə komissiya üzvlərinin 2/3 səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

- MSK-nın qərarları ən geci 24 saat ərzində rəsmi dərc edilməli və dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

- MSK-nın öz blankları və möhürü olmalıdır.

- MSK bütün seçki komissiyalarını bu Qanunun tətbiqi ilə bağlı əsasnamə və metodiki göstərişlərlə təmin etsin. Aşağı komissiyalar bu reqlamentləri və metodiki göstərişləri MSK-nın müəyyən etdiyi qaydada asan oxunmasını təmin edən bildiriş lövhələrində yerləşdirirlər.

 Mərkəzi Seçki Komissiyasın fəaliyyət istiqamətləri

....Mərkəzi Seçki Komissiyası Ali Məclisə seçkilərin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 23-cü maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakı qaydada fəaliyyət göstərir:

- bu Qanuna uyğun olaraq Ali Məclisə seçkilərin keçirilməsinə nəzarət edir;

- bütün namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları tərəfindən bu Qanunla müəyyən edilmiş seçkiqabağı fəaliyyət müddətlərinə əməl olunmasını təmin etsinlər;

- seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılmış efir (yayım) vaxtının eyni qaydalar əsasında siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları və qeydə alınmış namizədlər arasında bərabər bölünməsini təmin etsin;

- namizədlərin (siyasi partiyaların) seçki fondlarına daxil olan pul vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarəti təmin etmək;

- seçki dairələri üzrə qeydə alınmış namizədlərin siyahısını dərc etsin;

- seçki dairələri üzrə qeydə alınmış namizədlər arasından seçilmiş deputatları müəyyən edir və onlara müvafiq yoxlama vəsiqələri verir;

- Ali Məclisə seçkilərin nəticələrini, o cümlədən məntəqə seçki komissiyalarının protokollarına dair məlumatları rəsmi dərc edir;

- seçilmiş deputatların siyahısını hazırlayıb bu siyahını və digər zəruri sənədləri Ali Məclisə təqdim etsin;

- təkrar və qalan deputat mandatlarına əlavə seçkilərin keçirilməsini təşkil edir;

- bu Qanuna uyğun olaraq digər vəzifələri həyata keçirmək.