Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər  haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu